พาร์กินสันรู้ก่อนป้องกันได้

พาร์กินสันรู้ก่อนป้องกันได้

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

บทความ แมนเนเจอร์

พาร์กินสันรู้ก่อนป้องกันได้โรคนี้จะบอกได้ว่าคนที่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าเท่าที่สังเกตผู้สูงมักจะเป็น เพราะอาการเหล่านี้จะมีมือเท้าสั่น ตลอดเวลาพูดช้าเดินช้าและเท้าก็ติดเวลาจะก้าวเดิน นักมวยก็มักจะเป็นนะครับ

 

พาร์กินสัน (Parkinson's Disease) เป็นภาวะอาการในกลุ่มการเคลื่อนไหวผิดปกติ ที่มีอาการสั่นตามอวัยวะต่าง ๆ เคลื่อนไหวช้า และกล้ามเนื้อแข็งเกร็ง ไม่ยืดหยุ่น อย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้ เกิดจากการเสื่อมของเซลล์สมอง 

หรือสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่าง ๆ ถูกทำลายจนเสียหาย โดยกระบวนการเสื่อมของสมองและการพัฒนาโรคจะค่อย ๆ เกิดขึ้นและค่อย ๆ ปรากฏอาการออกมาอย่างช้า ๆ

 

อาการของพาร์กินสัน

พาร์กินสันมีอาการหลัก คือ

อาการสั่น  เป็นอาการสั่นที่นิ้ว มือ แขน หรือขา ขณะอยู่ในท่าพักและไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกาย อาการที่มักพบได้บ่อย คือ นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้สั่นและถูกันไปมา มือสั่นอย่างควบคุมไม่ได้

เคลื่อนไหวช้า  เคลื่อนไหวอวัยวะต่าง ๆ ได้ช้ากว่าปกติ จนทำให้เกิดความยากลำบากและใช้เวลานานในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น เดินก้าวสั้น ๆ เดินลากเท้า ลุกออกจากที่นั่งลำบาก

กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง กล้ามเนื้อแข็งและเกร็งกว่าปกติ ทำให้เคลื่อนไหวอวัยวะได้อย่างลำบากและได้จำกัด หรืออาจสร้างความเจ็บปวดได้หากเกิดภาวะกล้ามเนื้อบิดเกร็ง

 

สาเหตุของพาร์กินสัน

พาร์กินสันเกิดจากการเสื่อมหรือการตายของเซลล์สมองส่วนซับสแตนเชีย ไนกรา (Substantia Nigra) ซึ่งทำหน้าที่ผลิตสารสื่อประสาทโดปามีน โดยสารโดปามีนจะเป็นเสมือนตัวส่งสัญญาณระหว่างสมองกับร่างกาย เพื่อควบคุมและกำหนดการเคลื่อนไหวของอวัยวะต่าง ๆ

ไนกราถูกทำลายไปแล้วกว่า 80%

 

การรักษาพาร์กินสัน

ภาวะพาร์กินสันไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เนื่องจากเซลล์เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลาย แต่มีวิธีการรักษาที่จะช่วยให้อาการที่เป็นอยู่ทุเลาลง เพื่อลดอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวัน ได้แก่ การรักษาด้วยยา การทำกายภาพบำบัด และการผ่าตัด

 

การรักษาด้วยยา

 

คาร์บิโดปา-ลีโวโดปา (Carbidopa-Levodopa) ยาลีโวโดปาเป็นสารเคมีธรรมชาติที่เมื่อผ่านเข้าสู่สมองแล้วจะกลายเป็นโดปามีนซึ่งเป็นสารสื่อประสาทสำคัญที่ควบคุมการเคลื่อนไหว

โดปามีน อะโกนิสต์ (Dopamine Agonists) เป็นยากระตุ้นตัวรับโดปามีน ทำงานต่างจากลีโวโดปาที่กลายเป็นโดปามีน แต่ยากลุ่มนี้จะทำหน้าที่แทนโดปามีนในร่างกาย

ยายับยั้งเอนไซม์โมโนเอมีน ออกซิเดส-บี (MAO-B Inhibitors) เช่น เซเลกิลีน ช่วยป้องกันการลดระดับโดปามีนในสมองด้วยการยับยั้งเอนไซม์โมโนเอมีน

น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันงาชนิด แคปซูล ตราแมนเนเจอร์

แคปซูลน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น มีสารคีโตนช่วยฟื้นเซลล์ประสาทในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ พาร์กินสัน โรคสมองเสื่อม และโรคระบบประสาท

 

การรักษาดูแลรักษาอื่นนอกจากยา

 

กายภาพบำบัด นักกายภาพบำบัดจะคอยดูแลและฝึกฝนให้ผู้ป่วยหัดใช้กล้ามเนื้อและทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้คล่องขึ้น เพื่อบรรเทาอาการกล้ามเนื้อแข็งเกร็งและอาการปวดบริเวณข้อต่อ ด้วยการฝึกเดิน ฝึกการเคลื่อนไหว และการออกกำลังกาย

มีบางงานวิจัยที่ชี้ว่าสารคาเฟอีนที่พบในชา กาแฟ และน้ำอัดลมบางชนิด อาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดพาร์กินสัน รวมทั้งการออกกำลังกายด้วยการแอโรบิค

จากการที่เราเรียนรู้ถึงโรค พาร์กินสั่น แล้ว รู้อย่างนี้แล้ว ข้อที่ควรทำที่สุดเลยก็คือ ออกกำลังกาย กินแคปซูลมะพร้าวสกัดเย็น ตราแมนเนเจอร์นั้นเอง เพราะถ้าเรารู้แล้วว่าเราจะเป็นเราก็ป้องกันแค่นั้น

ด้วยความปรารถนาดีจาก mannature

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  pobpad


บทความที่น่าสนใจ

ฝุ่น! ตัวร้ายทำลูกเป็นภูมิแพ้ ป้องกันด้วย เครื่องฟอกอากาศ

ร่วมป้องกัน ไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 กันเถอะ