น้ำอัลคาไลน์ น้ำดื่มในอุดมคติ

น้ำอัลคาไลน์ น้ำดื่มในอุดมคติ

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

บทความ แมนเนเจอร์

น้ำอัลคาไลน์ น้ำดื่มในอุดมคติน้ำดื่มในอุดมคติควรมีลักษณะดังนี้

1.น้ำแร่ (Mineral Water) คือ น้ำที่มีเกลือแร่จำเป็นละลายอยู่

2.น้ำที่มีฤทธิ์เป็นด่าง (Alkaline Water)

3.น้ำที่มีโครงสร้างขนาดเล็ก (Micro Cluster หรือ Small Cluster)

4.น้ำที่ไม่มีสิ่งปนเปื้อนซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น เชื้อจุลินทรีย์ สารเคมีและโลหะหนัก ฯลฯ

5.น่้ำที่มีค่า Oxidation Reduction Potential (ORP) เป็นประจุลบ

6.มีปริมาณออกซิเจนสูงอย่างเหมาะสม

 

ระบบโลหิตของมนุษย์ต้องการฤทธิ์ด่าง

            ตามปกติเลือดของมนุษย์มีค่า pH7.4 (ระหว่าง 7.35-7.45) คือ มีความเป็นด่างอ่อน ๆ ถ้า pH ในเลือดเป็น 6.8 (กรด) จะหมดสติและถึงตายได้ ถ้า pH ของเลือดต่ำลงมาน้อยกว่า 7.3 (ซึ่งตามหลัก pH 7.3 นี้ยังมีค่าเป็นด่าง) คนไข้จะเริ่มมีอาการซึ่งเรียกว่าสภาวะกรดเป็นพิษในเลือด (Acidosis) และต่ำกว่า 7.0 (ซึ่งตามหลัก pH 7.0 นี้ถือว่าเป็นกลาง) คนไข้จะตายได้ถ้าไม่รีบแก้ไขทันท่วงที

 

ระบบการสร้างสภาวะกันชน (Buffer) ภายในร่างกาย

            ร่างกายของมนุษย์จะเป็นกรดง่ายมาก เพราะอาหารส่วนใหญ่ที่กินจะก่อให้เกิดฤทธิ์เป็นกรด โดยเฉพาะอาหารพวกเนื้อสัตว์ เมื่อมีการเผาผลาญอาหาร Metabolism ก็จะเกิดของเสียที่มีฤทธิ์เป็นกรด (Acidic Waste) กับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) แก๊ส(Co2) นี้จะละลายในเลือดเพื่อกลับมายังปอดแล้วถูกขับออกมาเป็นลมหายใจออก

            การละลายของแก๊ส(Co2) นี้ทำให้กรดคาร์บอนิค (Carbonic Acid) แต่ร่างกายไม่ต้องการความเป็นกรด ดังนั้น เลือดต้องสร้างความเป็นด่างเพื่อให้ไปสมดุลกับกรด เราเรียกการสร้างสภาวะกันชน(Buffer) น้ำดื่มในอุดมคติจึงต้องมีฤทธิ์ด่างอ่อน ๆ  ถ้าร่างกายหาฤทธิ์ด่างไม่ได้จากน้ำดื่ม ถึงจะใช้วิธีดึงธาตุแคลเซียม(Calcium) และแมกนีเซียม(Magnesium) ออกมาจากกระดูกและกล้ามเนื้อ เพื่อใก้ฤทธิ์ด่างขึ้นมาเพื่อจะชดเชยหรือชนกับกรด ทำให้ร่างกายคงอยู่ได้โดยมี pH 7.4 กลับมาอย่างเดิม แต่ผลเสียตามมาก็คือ กระดูกจะสูญเสียธาตุแคลเซียมเกิดโรคกระดูกพรุน(Osteoporosis) ฟันโยกและผุง่าย ถ้าดึงออกจากหัวใจอย่างต่อเนื่องย่อมก่อให้เกิดปัญหาโรคหัวใจและถึงขั้นเสียชีวิตได้

ด้วยความปรารถนาดีจาก น้ำดื่มอัลคาไลน์ (น้ำด่าง) ตราแมนเนเจอร์ (Alkaline Water pH8.5+ By ManNature)


บทความที่น่าสนใจ

ผลไม้แก้ท้องผูก

ทำงานอยู่บ้านอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด