ทำความรู้จัก อาหารออร์แกนิค

ทำความรู้จัก อาหารออร์แกนิค

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

บทความ แมนเนเจอร์

ทำความรู้จัก อาหารออร์แกนิคทำความรู้จัก อาหารออร์แกนิค

อาหารออร์แกนิกถือว่า เป็นอาหารที่คนในปัจจุบัน ให้ความสนใจอย่างมาก เพราะปัจจุบัน คนให้ความสนใจ เรื่องสุขภาพมากขึ้น ทำให้อาหารออร์แกนิคเป็นอาหาร ที่บางคนจำเป็นต้องทานทุกวัน ดังนั้นมาทำความรู้จักอาหารออร์แกนิคกัน

 

อาหารออร์แกนิก ( Organic Food ) คืออะไร

อาหารออร์แกนิก ( Organic Food ) หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อาหารเกษตรอินทรีย์ หรือ อาหารอินทรีย์ นั่นก็หมายความว่า อาหารออร์แกนิกที่ว่านี้ คือ อาหารที่ได้ผ่านกระบวนการ ผลิตจากทางเกษตร โดยที่ไร้ หรือ ปลอดสารเคมีทุกชนิด คือ ไม่ใช้สารเคมีใด ๆ เลย ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี รวมถึงวัตถุสังเคราะห์ต่าง ๆ อีกทั้งยังรวมไปถึง ไม่ทำการตัดต่อ ทางพันธุกรรมจากเมล็ดพันธุ์ ซึ่งก็รวมไปถึงกระบวรการผลิต ก็จะต้องไม่มีการใช้สารเคมี ในการกำจัดพืชด้วย และ ก่อนที่จะเริ่มการปลูก ก็จะต้องเตรียมหน้าดิน ด้วยวิธีธรรมชาติ หรือ เรียกง่าย ๆ ว่าทุกกระบวนการ และ ขั้นตอนการผลิตนั้น จะต้องไม่มี หรือ ปลอดสารปนเปื้อนทั้งสิ้น ไม่ว่าจะจากมนุษย์ หรือ จากโรงงานอุตสาหกรรม และ จะไม่มีการฉายรังสี หรือ เพิ่มเติมสารปรุงแต่งต่าง ๆ ลงไปในอาหารอีกด้วย แม้กระทั่งในขั้นตอนการเลี้ยงสัตว์ จะต้องเลี้ยงสัตว์ด้วยอาหาร ที่มีสุขอนามัย ถ้าอาหารที่มาจากการทำปสุสัตว์ ก็จะต้องไม่มีการใช้สารปฎิชีวภาพ ไม่ใช้สารที่เร่งฮอร์โมนด้วย จากการตั้งคำถาม และ สงสัยว่าทำไมอาหารออร์แกนิก หรือ ผลิตภัณฑ์ที่มี ตราประทับว่าออร์แกนิก ( Organic ) ถึงได้มี ราคาที่แตกต่าง จากอาหารชนิดเดียวกัน ที่ไม่ใช่ออร์แกนิก ก็เนื่องจากสินค้าออร์แกนิก หรือ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก จะถูกแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามสัดส่วนของส่วนผสม และ วัตถุดิบที่เกิดจากการเพาะปลูก ด้วยกระบวนการออร์แกนิก โดยการควบคุม และ การตรวจสอบมาตรฐานของหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ นี่จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ราคา ของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก มีราคาสูงกว่าทั่วไป ก็เพราะว่ามีต้นทุนการผลิตที่สูง และ มีข้อจำกัดในด้านการควบคุมคุณภาพ ซึ่งมีอะไรบ้างนั้น กว่าจะมาเป็น อาหารประเภทออร์แกนิกได้นั้น ต้องผ่านกระบวนการ และ ขั้นตอนของอะไรบ้างมาดูกัน

 

ส่วนประกอบทุกอย่าง ต้องมาจากธรรมชาติ

ส่วนประกอบทุกอย่าง ในการที่จะประกอบอาหาร ประเภทออร์แกนิกนั้น จะต้องมาจากธรรมชาติทั้งหมด นั่นก็คือ ในขั้นตอนกระบวนการเพาะปลูกพืช และ ผักนั้น จะไม่มีการใช้สารสังเคราะห์ใด ๆ ทั้งสิ้น เรียกได้ว่า จะต้องเป็นพืชผัก ที่ปลอดสารพิษจากสารเคมี ซึ่งจะใช้ปุ๋ยหมัก หรือ ปุ๋ยคอกจากธรรมชาติ ในการเพาะปลูกเท่านั้น  และ รวมไปถึงเนื้อสัตว์ ก็ต้องมาจากสัตว์ ที่จะต้องถูกทำการเลี้ยงดู ให้เติบโตสมบูรณ์ อย่างอิสระตามธรรมชาติ รวมถึงได้รับอาหารจากธรรมชาติ และ จะไม่มีการใช้สารเร่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่งเนื้อ เร่งไข่ จะไม่มีการขุน หรือ ให้อาหารสังเคราะห์ใด ๆ ต่อสัตว์ทั้งนั้น ที่เป็นการทำให้สัตว์เหล่านั้นโตเร็วขึ้น เหมือนกับที่ในวงการ อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ทำกัน ถึงจะเรียกได้ว่าผลผลิตเหล่านี้ เป็นการสร้างอาหาร แบบธรรมชาติ 100 % ไม่มีสารพิษเจือปน

 

ขั้นตอนขบวนการผลิตไม่ใช้สารเคมี

หากในอาหารมีส่วนประกอบ จากการใช้สารเคมีร่วมด้วยนั้น ก็ไม่ถือว่าเป็นออร์แกนิก ซึ่งการไม่ใช้สารเคมีในที่นี้ หมายถึง ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี สารกระตุ้น หรือ สารเร่งการเจริญเติบโต โดยตามหลักมาตรฐาน ขององค์กรออร์แกนิก จะระบุรูปแบบอาหาร ออร์แกนิกไว้ 3 ระดับ คือ

 

  1. Organic 100 % ( ธรรมชาติ 100 % ) ไร้สารพิษ
  2. Organic ( ธรรมชาติ 95 % ขึ้นไป ใช้สารสังเคราะห์ เพียงเล็กน้อยเท่าที่จำเป็น )
  3. Made with Organic Ingredient ( ธรรมชาติ 70 % ขึ้นไป ถ้าต่ำกว่านี้ ไม่ถือว่าเป็น Organic )

 

ซึ่งในส่วนของผลิตภัณฑ์ ถูกนำออกมาจำหน่ายนั้น ต้องมีป้ายบ่งบอกเปอร์เซ็นต์ ลักษณะนี้ ซึ่งในต่างประเทศอย่างอเมริกา แคนาดา ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญ กับการบริโภคอาหารออร์แกนิกค่อนข้างสูง โดยจะเป็น Organic 100 % ซึ่งเทียบกับประเทศไทยแล้ว เรายังไม่ค่อยเห็นความสำคัญ ในเรื่องนี้มากนัก แต่ก็เริ่มมีผู้บริโภค ในกลุ่มคนรักสุขภาพหันมารับประทาน Organic Food มากขึ้น เพราะพิษภัย ของสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหาร และ สิ่งแวดล้อม ทำให้ร่างกายของเรา กลายเป็นแหล่งสะสมสารพิษ และ ส่งผลให้เกิดภาวะเสี่ยง ต่อโรคภัยไข้เจ็บ ดังนั้น Organic Food จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับผู้บริโภคที่ห่วงใย ในสุขภาพของตัวเอง

 

สุขภาพที่ดี เริ่มได้ที่ตัวคุณ ด้วยความปราถนาดีจาก แมนเนเจอร์ ( ManNature )

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

ผู้สูงอายุกินเวย์โปรตีนได้หรือไม่

เมนูอร่อย ๆ จากมะพร้าว

 


บทความที่น่าสนใจ

PM 2.5 ฝุ่นพิษ ภัยต่อสุขภาพ

ระวังโรคภัยช่วงหน้าร้อน