4 เหตุผลที่ควรกินเนื้อให้น้อยลง เพื่อสุขภาพ

4 เหตุผลที่ควรกินเนื้อให้น้อยลง เพื่อสุขภาพ

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

บทความ แมนเนเจอร์

4 เหตุผลที่ควรกินเนื้อให้น้อยลง เพื่อสุขภาพ     หลายคนอาจได้รับรู้มาว่า รูปแบบการกินอาหาร เพื่อสุขภาพ นั้น มีหลายสายที่เลือกกินโดยลดการกินเนื้อสัตว์ วันนี้เราจึงนำเหตุผลดีๆ ที่เราควรกินเนื้อสัตว์ให้น้อยลง กินผักให้มากขึ้นมาบอกกันค่ะ

 

กินผักช่วยให้สุขภาพหัวใจดีขึ้น

     มีหลักฐานทางการศึกษาพบว่าการกินพืชผักนั้นส่งผลต่อสุขภาพหัวใจ ตามข้อเท็จจริง คนที่กินอาหารจากพืช และกินอาหารจากเนื้อสัตว์เพียงเล็กน้อยจะลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดต่างๆ อ้างอิงจาก งานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงใน Journal of the American Heart Association  

 

     แต่ก็ยังมีข้อแม้อยู่ว่า อาหารจากพืชผักที่คุณกินนั้นได้คุณภาพมากแค่ไหนด้วย หากกินอาหารจากพืชที่ได้คุณภาพ เช่น กินธัญพืชเต็มเมล็ด ถั่ว ผลไม้ และผัก จะพบว่าร่างกายมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจต่ำ ตรงกันข้าม หากกินผักผลไม้ในรูปแบบน้ำคั้นที่ผสมน้ำตาล หรือเป็นธัญพืชที่ผ่านกระบวนการเยอะๆ จะพบว่าร่างกายมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจสูง อ้างอิงจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงใน Journal of the American College of Cardiology ฉบับกรกฎาคม 2017

 

อาจช่วยลดน้ำหนักได้

     มีงานวิจัยที่เป็นรูปธรรมแสดงผลเกี่ยวเนื่องของคนที่กินมังสวิรัติและพวกวีแกนนั้นจะมี BMI ที่ไม่สูง และรอบเอวเล็กกว่าคนปกติ จากงานวิจัยกับคนมากกว่า 9,000 คน ที่กินอาหารจากพืชมากกว่า และกินเนื้อเพียงเล็กน้อย ให้ผลส่วนใหญ่เหมือนกันคือค่า BMI ต่ำ และไขมันในร่างกายไม่สูง รอบเอวเล็ก

 

กินอาหารจากพืชผักผลไม้ เกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยงมะเร็งที่ลดลง

     อาหารที่มาจากพืชอาจสามารถช่วยปกป้องร่างกายจากโรคมะเร็ง อันที่จริงเราพบความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารที่ลดลงในคนที่กินมังสวิรัติที่กินแต่นมและไข่แทนเนื้อ อ้างอิงจากงานวิจัย Cancer, Epidemiology, Biomarkers, & Prevention  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2013

 

     ในรายงานหลักของ World Cancer Research Fund ระบุว่า อาหารจากพืชสามารถลดความเสี่ยงโรคมะเร็ง ในขณะที่การบริโภคเนื้อแดงและเนื้อที่ผ่านการแปรรูปจะเพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็ง

 

ช่วยรักษ์โลกไปในตัว

     กระบวนการอุตสาหกรรมอาหารจากสัตว์นั้น สร้างมลพิษแก่โลกมากกว่าอุตสาหกรรมการเกษตร การลดการบริโภคเนื้อสัตว์ ลดการผลิต จะช่วยลดการเกิดมลพิษ และการปล่อยก๊าซต่างๆ ที่ส่งผลต่อชั้นบรรยากาศที่จะนำมาซึ่งภาวะโลกร้อนก็ดี หรือความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติก็ดี

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก goodlifeupdate


บทความที่น่าสนใจ

สารอาหาร ที่จำเป็นต่อพลังงานในร่างกาย

ดูแลสายตา ให้อยู่กับเราไปนานๆ