PM 2.5 ฝุ่นพิษ ภัยต่อสุขภาพ

PM 2.5 ฝุ่นพิษ ภัยต่อสุขภาพ

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

บทความ แมนเนเจอร์

PM 2.5 ฝุ่นพิษ ภัยต่อสุขภาพ     PM 2.5 คือ ฝุ่นละอองขนาดเล็กถึง 2.5 ไมครอน อาจเทียบอย่างง่ายว่ามีขนาดเล็กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์ถึง 25 เท่า เล็กขนาดที่ขนจมูกของมนุษย์นั้นไม่สามารถกรองได้ ทำให้ฝุ่นละอองชนิดนี้สามารถแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจ กระแสเลือด และแทรกซึมสู่กระบวนการทำงานในอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย เพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคเรื้อรังได้

 

PM 2.5 เกิดขึ้นได้จาก 2 ปัจจัยหลักคือ

  • แหล่งกำเนิดโดยตรง ได้แก่ การเผาในที่โล่ง ปล่อย PM 2.5 มากที่สุดถึง 209,937 ตันต่อปี โดยมาจากการเผาในพื้นที่เพาะปลูกพืช รวมไปถึงหมอกควันพิษข้ามพรมแดน
  • การคมนาคมขนส่ง ปล่อย PM 2.5 ราว 50,240 ตันต่อปี โดยมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงทั้งดีเซลและแก๊สโซฮอล์เป็นหลัก อีกทั้งยังเป็นแหล่งกำเนิดของออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) อีกด้วย
  • การผลิตไฟฟ้า ปล่อย PM 2.5 ราว 31,793 ตันต่อปี โดยมีการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) สู่ชั้นบรรยากาศมากที่สุด
  • อุตสาหกรรมการผลิต ปล่อย PM 2.5 ราว 65,140 ตันต่อปี โดยพบมากที่สุดในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งเกิดจากสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากสารเคมีและอุตสาหกรรม

 

ป้องกัน PM 2.5 อย่างไร

  • หน้ากากมาตรฐาน N95 ป้องกันฝุ่นขนาด 0.3 ไมครอนได้อย่างน้อย 95% = ป้องกัน PM 2.5 ได้
  • ใช้เครื่องฟอกอากาศภายในบ้านที่มีประสิทธิภาพและมีความละเอียดในการกรองสูงประมาณ 0.1 – 0.3 PM = ป้องกัน PM 2.5 ได้
  • หน้ากากอนามัยทั่วไป ป้องกันฝุ่นขนาด 3 ไมครอนได้ 99% = ป้องกัน PM 2.5 ไม่ได้ (เนื่องจาก PM 2.5 เล็กกว่า 3 ไมครอน)

 

     ตอนนี้ถือว่าฝุ่นพิษหรือฝุ่นละอองPM 2.5 กำลังเป็นวิกฤตอย่างมากยังไงอยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพและป้องกันด้วยการใส่หน้ากากกันฝุ่นทุกครั้งที่ออกจากบ้านด้วยนะครับ

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก เครื่องฟอกอากาศ ตราแมนเนเจอร์ (Air Purifier by ManNature) ที่สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่าง PM 2.5 ได้

 

ขอขอบคุณขอมูลจาก thestandard

 


บทความที่น่าสนใจ

“รอยแตกลาย” รักษาได้ด้วยน้ำมันมะพร้าว

5 โรคที่พบในฤดูหนาว