งาน เดิน-วิ่งการกุศล ศัลยศาสตร์รามาธิบดี ปี 2559

posted in: News & Events, Uncategorized | 0

 ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “เดิน-วิ่ง ครอบครัว การกุศล ศัลยศาสตร์ รามาธิบดี” เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล