เบาหวาน…รู้ทันป้องกันได้

posted in: Knowledge | 0

เบาหวานเป็นอีกโรคที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้หลายแง่มุม จากคณะแพทย์ต่างๆ

 •      พญ. วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ได้แนะนำให้ความสำคัญกับการตรวจคัดกรองระยะเริ่มแรก ทั้งจากการซักประวัติและตรวจร่างกายเป็นประจำ ส่วนการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานระดับกลูโคสในเลือดนั้น มักทำเฉพาะในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ และกลุ่มที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันเลือดสูงและระดับไขมันในเลือดผิดปกติ การประเมินความเสี่ยงเพื่อตรวจคัดกรองหาผู้ป่วยนั้น นอกจากจะช่วยค้นหาผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงและให้วิธีการป้องกันแล้ว ยังช่วยให้ตรวจพบโรคเบาหวานในผู้ที่ไม่มีอาการและให้การรักษาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
 •      นพ.เอกลักษณ์ วโนทยาโรจน์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคต่อมไร้ท่อกล่าวว่า ภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดเป็นอีกอาการที่พบในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ซึ่งรักษาด้วยอินซูลินและยาลดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดกินบางชนิดหรือเมื่อไตเริ่มเสื่อม ผู้ป่วยมีภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดระดับรุนแรง จะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เช่น มีอาการชัก หมดสติใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว รู้สึกหิว ร้อน เหงื่อออก มือสั่น รู้สึกกังวล กระสับกระส่าย คลื่นไส้ และชา สำหรับอาการสมองขาดกลูโคส ได้แก่ อ่อนเพลีย รู้สึกร้อนทั้งที่ ผิวหนังเย็นและชื้น อุณหภูมิร่างกายต่ำ มึนงง ปวดศีรษะ หรือพบความบกพร่องของสมรรถนะทางสมอง ปฏิกิริยาตอบสนองช้าลง สับสน ไม่มีสมาธิ ตาพร่ามัว พูดช้า ง่วงซึม หลงลืม พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีก มีอาการคล้ายโรคหลอดเลือดสมอง และหมดสติซึ่งอาจมีอาการแตกต่างกันไปในแต่ละราย
 •      นพ.เพชร รอดอารีย์ เลขาธิการสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า คือการรักษาโรคเบาหวานในปัจจุบันมีหลักการสำคัญซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน คือการรักษาเฉพาะเจาะจงกับผู้ป่วยแต่ละราย เริ่มจากกำหนดเป้าหมายและวิธีการรักษาที่เหมาะสม ได้แก่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเลือกใช้ยาให้เหมาะสมกับความรุนแรงของโรค สภาพร่างกาย และวิถีชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งถ้าหากผู้ป่วยโรคเบาหวานมีความอดทน มุ่งมั่นในการปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์หรือผู้ดูแลอย่างต่อเนื่อง ก็จะทำให้ประสบความสำเร็จในการควบคุมโรคเบาหวานและดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ

วิธีป้องกัน เบื้องต้น

 1. รับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ เน้นผักและผลไม้ที่ไม่มีน้ำตาลสูงเป็นหลัก
 2. หลีกเลี่ยงอาหารประเภทเนื้อสัตว์ติดมัน ขนมหวาน หรือของทอด อาหารมันๆ ทั้งหลาย
 3. ออกกำลังกายเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
 4. ดื่มน้ำให้มากๆ ให้ได้วันละไม่ต่ำกว่า 8 แก้ว
 5. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในแต่ละวัน
 6. รับประทานอาหารแค่พออิ่ม ไม่รับประทานเพราะความอยาก
 7. หมั่นควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ อย่าปล่อยให้อ้วนลงพุง
 8. ไม่ดื่มเหล้า หรือสูบบุหรี่
 9. ไม่เครียด หรือวิตกกังวลมากจนเกินไป
 10. หมั่นไปตรวจระดับน้ำตาลในเลือด และปัสสาวะเป็นประจำ
 11. หากเป็นโรคเบาหวานควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษา